V listopadu budeme spolu s Markem pořádat další mužskou skupinu.

Pro přihlášení pište na tomas.zuda@gmail.com

Pokud se chcete věnovat vlastnímu rozvoji, hledáte pomoc v obtížné situaci nebo chcete lépe prožívat své vztahy s druhými, mužete využít těchto služeb:

  • Individuální poradenství a terapie
  • Partnerská a rodinná terapie
  • Rozvojový a výkonový koučing
  • Týmová facilitace a rozvoj týmů
  • Krizová intervence v obtížných životních situacích

Použité přístupy a metody:

  • Dynamická terapie
  • Na řešení a rozvoj zaměřený koučing
  • Relaxace, imaginace
  • Práce s tělem a s dechem
  • Pesso Boyden System Psychomotor — PBSP

Krizová intervence

…je rychlá a krátkodobá pomoc při zvládání náročných životních situací. Je vhodná tehdy, když si potřebujeme ujasnit svou situaci, uvědomit a uchopit své emoce, zastavit se a podívat na věci z odstupu, orientovat se ve svých vztazích a najít cestu, jak dál.

Většinou se odehrává v průběhu jednoho až tří setkání, často rychle za sebou. Může na ně navazovat dlouhodobější poradenství či terapie. Konzultací může být i více, celkový rozsah spolupráce nepřesahuje období šesti týdnů.


Partnerská a rodinná terapie

Vztahy jsou samým základem našich životů. Velká část životních radostí pochází z našich vztahů a prochází jimi, vztahy ale také mohou přinášet těžkosti a utrpení. Potíže ve vztazích mají velmi často původ v tom, co si partneři mezi sebou neřeknou, v jejich odlišných, ale nesdílených očekáváních, představách a zvycích. Jde o to, najít cestu k tomu, jak mluvit i o věcech, o&nbskterých se dosud nemluvilo, mluvit o problémech a rozdílných postojích tak, abychom se navzájem nevzdalovali, ale mohli co nejlépe prožívat společné chvíle. Pracovat na sobě společně a vedle sebe. Velmi často jde i o objevování nových rovin vztahu a lásky. Při partnerském a rodinném poradenství se zaměřujeme na léčení a nápravu vztahů, nikoli lidí v nich.

Partnerské a rodinné poradenství může být jednorázové, častěji však probíhá v několika sezeních po dvou až třech týdnech, v páru i jednotlivě.


Individualní poradenství a terapie

… je pro ty, kdo cítí potřebu změnit něco ve svém životě, překonat životní krize a najít nové zdroje prožívání radosti. Může prospět člověku v hluboké životní krizi i tomu, kdo má zájem o osobní růst a rozvoj, hlubší poznání sama sebe a prohloubení vztahů s druhými.

Podle potřeby v individuálním poradenství pracuji spolu se svými klienty na úrovni životního koučingu, zaměřeného na dosahování rozvoje v konkrétních životních oblastech. Poradenství je spíše krátkodobé či střednědobé a časový odstup jednotlivých konzultací se řídí aktuálními potřebami klienta.

Psychoterapie představuje delší spolupráci zaměřenou na odhalování a zpracování témat, která jsou často zprvu skryta za zjevnými symptomy a potížemi. Probíhá ve střednědobém a delším časovém horizontu a obsah jednotlivých konzultací je více provázán s hlubšími vrstvami osobnosti a historie.

Používám zejména dva přístupy: dynamické psychoterapie, zaměřené na osobní historii a její vliv na současný život ametodou PBSP, zaměřenou na systematickou práci s osobními tématy, tělem, emocemi a myslí


Koučing

Již od 90. let se věnuji profesnímu a rozvojovému kounčingu. Koučování je účinná metoda rozvoje, která umožňuje zvýšení výkonnosti, získání a zlepšování dovedností a zvýšení vlastní spokojenosti a dobrého pocitu z práce a života. Koučování je vynikajícím způsobem, jak podpořit svou schopnost učit se ze svých zkušeností.

Kouč je průvodcem a pomocníkem koučovaného při jeho vlastní reflexi a uvědomování si své činnosti a postojů k ní, řešení konkrétních situací, rozhodování, přípravě na důležité aktivity v budoucnosti, hodnocení proběhlých akcí atp.