KOUČING


QED GROUP a.s.

Ve spolupráci s QED GROUP a.s. se věnuji profesnímu a rozvojovému kounčingu. Koučování je účinná metoda rozvoje, která umožňuje zvýšení výkonnosti, získání a zlepšování dovedností a zvýšení vlastní spokojenosti a dobrého pocitu z práce a života. Koučování je vynikajícím způsobem, jak podpořit svou schopnost učit se ze svých zkušeností.

Kouč je průvodcem a pomocníkem koučovaného při jeho vlastní reflexi a uvědomování si své činnosti a postojů k ní, řešení konkrétních situací, rozhodování, přípravě na důležité aktivity v budoucnosti, hodnocení proběhlých akcí atp.