INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ A TERAPIE


... je pro ty, kdo cítí potřebu změnit něco ve svém životě, překonat životní krize a najít nové zdroje prožívání radosti. Může prospět člověku v hluboké životní krizi i tomu, kdo má zájem o osobní růst a rozvoj, hlubší poznání sama sebe a prohloubení vztahů s druhými.

Podle potřeby v individuálním poradenství pracuji spolu se svými klienty na úrovni životního koučingu, zaměřeného na dosahování rozvoje v konkrétních životních oblastech. Poradenství je spíše krátkodobé či střednědobé a časový odstup jednotlivých konzultací se řídí aktuálními potřebami klienta.

Psychoterapie představuje delší spolupráci zaměřenou na odhalování a zpracování témat, která jsou často zprvu skryta za zjevnými symptomy a potížemi. Probíhá ve střednědobém a delším časovém horizontu a obsah jednotlivých konzultací je více provázán s hlubšími vrstvami osobnosti a historie. Používám zejména dva přístupy:

  • dynamické psychoterapie, zaměřené na osobní historii a její vliv na současný život a
  • metodou PBSP, zaměřenou na systematickou práci s osobními tématy, tělem, emocemi a myslí