PARTNERSKÁ A RODINNÁ TERAPIE


Vztahy jsou samým základem našich životů. Velká část životních radostí pochází z našich vztahů a prochází jimi, vztahy ale také mohou přinášet těžkosti a utrpení. Potíže ve vztazích mají velmi často původ v tom, co si partneři mezi sebou neřeknou, v jejich odlišných, ale nesdílených očekáváních, představách a zvycích. Jde o to, najít cestu k tomu, jak mluvit i o věcech, o kterých se dosud nemluvilo, mluvit o problémech a rozdílných postojích tak, abychom se navzájem nevzdalovali, ale mohli co nejlépe prožívat společné chvíle. Pracovat na sobě společně a vedle sebe. Velmi často jde i o objevování nových rovin vztahu a lásky. Při partnerském a rodinném poradenství se zaměřujeme na léčení a nápravu vztahů, nikoli lidí v nich.

Partnerské a rodinné poradenství může být jednorázové, častěji však probíhá v několika sezeních po dvou až třech týdnech, v páru i jednotlivě.