KRIZOVÁ INTERVENCE


...je rychlá a krátkodobá pomoc při zvládání náročných životních situací. Je vhodná tehdy, když si potřebujeme ujasnit svou situaci, uvědomit a uchopit své emoce, zastavit se a podívat na věci z odstupu, orientovat se ve svých vztazích a najít cestu, jak dál.

Většinou se odehrává v průběhu jednoho až tří setkání, často rychle za sebou. Může na ně navazovat dlouhodobější poradenství či terapie. Konzultací může být i více, celkový rozsah spolupráce nepřesahuje období šesti týdnů.