Pokud se chcete věnovat vlastnímu rozvoji, hledáte pomoc v obtížné situaci nebo chcete lépe prožívat své vztahy s druhými, můžete využít těchto služeb:
  • individuální poradenství a terapie
  • krizová intervence v obtížných životních situacích
  • partnerská a rodinná terapie
  • rozvojový a výkonový koučing
  • týmová facilitace a rozvoj týmů
Pouľité přístupy a metody:
  • dynamická terapie
  • Pesso Boyden System Psychomotor - PBSP
  • relaxace, imaginace
  • práce s tělem a s dechem
  • na řešení a rozvoj zaměřený koučing